ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ BOEING 737 ΤΗΣ HELIOS ΤΗΝ 14.08.2005


http://www.cyprus.gov.cy/moi/PIO/PIO.nsf/all/0E014F5B6043799CC22572040027B427/$file/ΤΕΛΙΚΟ%20ΠΟΡΙΣΜΑ%205B-DBY.pdf